Terms & Conditions

ข้อกำหนดการใช้งานของSUNRIDER.CO.TH

โปรดอ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียดมันมีข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับสิทธิ์และภาระหน้าที่ของคุณรวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่อาจมีผลกับคุณ

 1. การรับทราบของผู้ใช้และการยอมรับข้อกำหนด

ข้อตกลงนี้ (“ ข้อตกลง”) กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์sunrider.co.thของคุณและเว็บไซต์และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะshop.sunrider.co.thและbusiness.sunrider.co.th (เรียกโดยรวมว่าในที่นี้เป็น “ไซต์” นี้) การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศทั้งหมดที่มีหรืออ้างอิงในข้อตกลงนี้รวมถึงข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆระหว่างเรานอกจากนี้เมื่อใช้บริการในเว็บไซต์นี้คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริการหรือข้อมูลดังกล่าวที่อาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขและการสละสิทธิ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้แนวทางหรือกฎดังกล่าวทั้งหมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัวของซันไรด์เดอร์ได้ถูกรวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อตกลงนี้คำว่า “ซันไรด์เดอร์” ระยะเวลาที่ใช้ในข้อตกลงนี้หมายถึงซันไรด์เดอร์คอร์ปอเรชั่นD.B.A บริษัทซันไรด์เดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทในเครือของซันไรด์เดอร์ใดๆรวมถึงตัวแทนพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานและสตอคโฮลเดอร์

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้หากคุณไม่ต้องการที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้โปรดออกจากเว็บไซต์นี้ทันทีการแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวของคุณสำหรับการแยกความแตกต่างกับเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์บริการเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่หรือผ่านเว็บไซต์นี้คือการหยุดการใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆข้อตกลงของคุณกับซันไรด์เดอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะกลายเป็นประโยชน์ทันทีเมื่อได้รับความยินยอมจากการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณมีอายุอย่างน้อย18ปีและคุณมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าสู่ข้อตกลงนี้คนอายุต่ำกว่า18ปีถูกห้ามมิให้ใช้ไซต์นี้

ซันไรด์เดอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบบางส่วนของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้ซันไรด์เดอร์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้ทำการแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาซันไรด์เดอร์จะโพสต์การแก้ไขใดๆต่อข้อตกลงนี้บนเว็บไซต์นี้และการแก้ไขจะมีผลทันทีในการโพสต์ดังกล่าวคุณรับทราบและตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเว็บไซต์นี้และข้อตกลงนี้เป็นระยะและเพื่อให้ตระหนักถึงการแก้ไขใดๆการที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าวจะถือว่าคุณรับทราบข้อกำหนดที่แก้ไขและข้อตกลงของคุณที่จะผูกพัน

 1. ข้อมูลการลงทะเบียนและความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าถึงบริการบางอย่างในเว็บไซต์นี้คุณจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแยกต่างหากซึ่งสามารถขอรับได้โดยการลงทะเบียนออนไลน์ของซันไรด์เดอร์เพื่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ (“ IBO”), ลูกค้าที่ต้องการหรือลูกค้ารายย่อยในการลงทะเบียนคุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในกระบวนการลงทะเบียนนั้นเป็นความจริงและถูกต้องและคุณจะรักษาและอัปเดตข้อมูลนี้ตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้อง

คุณยังให้สิทธิ์แก่ซันไรด์เดอร์ในการเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนบางอย่างเกี่ยวกับคุณแก่บุคคลที่สามข้อมูลที่ซันไรด์เดอร์ได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของซันไรด์เดอร์ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารนี้โดยเฉพาะโดยการอ้างอิงนี้

 1. ดำเนินการในเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดและคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของการสื่อสารผ่านเว็บไซต์นี้ซันไรด์เดอร์มีสิทธิ์ที่จะไม่โพสต์เนื้อหาใดๆที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้คู่มือธุรกิจซันไรด์เดอร์®หรือกฎอื่นๆสำหรับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาอื่นๆที่ตัดสินโดยซันไรด์เดอร์เป็นอันตรายน่ารังเกียจลามกอนาจารทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง

คุณไม่สามารถใช้การเข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อละเมิดความปลอดภัยของบัญชีอื่นหรือพยายามเข้าถึงเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตบางพื้นที่ของเว็บไซต์นี้อาจมีให้คุณหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นของไซต์นี้คุณจะต้องไม่รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของเว็บไซต์นี้หรือบริการอื่นที่คล้ายคลึงกันผู้ใช้ที่ละเมิดระบบหรือความปลอดภัยเครือข่ายอาจต้องรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

คุณยอมรับว่าซันไรด์เดอร์อาจยุติการเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระซันไรด์เดอร์prefer customer หรือสถานะลูกค้ารายย่อยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหากคุณละเมิดบทบัญญัติใดๆข้างต้น

คุณรับทราบว่าซันไรด์เดอร์อาจร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนการละเมิดระบบหรือความปลอดภัยของเครือข่ายที่ไซต์อื่นๆรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่กำลังสอบสวนการละเมิดทางอาญาที่น่าสงสัย

 1. ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

© 2007 The Sunrider Corporation d.b.a.Sunrider International สงวนลิขสิทธิ์.

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้“เนื้อหา”หมายถึงข้อมูลการสื่อสารซอฟต์แวร์ภาพถ่ายวิดีโอกราฟิกเพลงเสียงและวัสดุและบริการอื่นๆที่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ซึ่งรวมถึงบล็อกที่ไม่มีข้อจำกัดหรือเนื้อหาต้นฉบับอื่นๆ

โดยการยอมรับข้อตกลงนี้คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอให้คุณในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการสิทธิบัตรหรือสิทธิ์และกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่นๆและเป็นทรัพย์สินของซันไรด์เดอร์คุณไม่สามารถคัดลอกทำซ้ำแก้ไขเผยแพร่อัปโหลดโพสต์ส่งต่อหรือแจกจ่ายเอกสารหรือข้อมูลใดๆจากเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใดๆหรือด้วยวิธีการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซันไรด์เดอร์ก่อนและคุณต้องรับผิดชอบต่อการได้รับอนุญาตเนื้อหาใดๆที่มีลิขสิทธิ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้การใช้เนื้อหาหรือเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางแพ่งหรือคดีทางแพ่ง

โดยปราศจากอคติใดๆของซันไรด์เดอร์ที่ระบุไว้ในที่นี้คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนาของหน้าเว็บใดๆบนเว็บไซต์นี้บนคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเรียนรู้ประเมินหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของซันไรด์เดอร์โดยที่คุณต้องเก็บลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดและพิมพ์ไม่อนุญาตให้คุณพิมพ์คัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายส่งอัปโหลดดาวน์โหลดจัดเก็บแสดงต่อสาธารณะดัดแปลงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือดัดแปลงข้อมูลเหล่านี้

ซันไรด์เดอร์ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้งานข้อมูลที่แสดงหรือได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามดู“เนื้อหาของผู้ใช้”ด้านล่างสำหรับคำอธิบายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติหากฝ่ายเชื่อว่าเนื้อหาที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้ละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่นๆของอีกฝ่าย

ชื่อSUNRIDER®โลโก้ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อบริการชื่อโดเมนและเครื่องหมายการออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของซันไรด์เดอร์และในกรณีส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนเช่นในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศเครื่องหมายเหล่านี้ระบุซันไรด์เดอร์และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตโดยปริยายการละเมิดหรืออื่นๆใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์นี้นอกจากนี้รูปภาพกราฟิกปุ่มและข้อความที่มีอยู่ในหน้าเหล่านี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินเฉพาะของซันไรด์เดอร์และไม่สามารถคัดลอกแจกจ่ายหรือแสดงยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากซันไรด์เดอร์ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาของซันไรด์เดอร์

 1. เนื้อหาของผู้ใช้

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของซันไรด์เดอร์การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆที่คุณส่งมายังไซต์นี้หรือต่อซันไรด์เดอร์ไม่ว่าจะด้วยวิธีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ในขณะที่คุณสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการสื่อสารหรือเนื้อหาดังกล่าวคุณให้สิทธิ์แก่ซันไรด์เดอร์และผู้รับสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตในการทำสำเนาแจกจ่ายแสดงแสดงดำเนินการเผยแพร่ดัดแปลงปรับเปลี่ยนและมิฉะนั้นให้ใช้การสื่อสารหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดๆโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบหรือสื่อ (ปัจจุบันรู้จักหรือไม่รู้จัก) ที่มีการใช้การสื่อสารหรือวัสดุดังกล่าว

โปรดอย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของซันไรด์เดอร์ที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือข้อเสนอทางธุรกิจที่ไม่พึงประสงค์เว้นแต่คุณและซันไรด์เดอร์จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ซันไรด์เดอร์เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและซันไรด์เดอร์ขอให้คุณทำเช่นเดียวกันหากคุณหรือผู้ใช้เว็บไซต์นี้เชื่อว่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆของมันถูกละเมิดโดยการโพสต์ในเว็บไซต์นี้คุณหรือผู้ใช้ควรส่งการแจ้งเตือนโดยละเอียดถึงซันไรด์เดอร์ที่enquiry@sunrider.co.thความสนใจทางกฎหมายสาขา. คำบอกกล่าวการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆจะต้องสอดคล้องกับแบบฟอร์มที่เสนอโดยDigital Millennium Copyright Act (DMCA) ของสหรัฐอเมริกาคุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อได้รับการบอกกล่าวที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขของDMCA ซันไรด์เดอร์อาจลบเนื้อหาที่ระบุออกจากเว็บไซต์นี้ทันทีโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณอาจมอบให้แก่ผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหาซึ่งสามารถยื่นเรื่องโต้แย้งผ่านDMCA โปรดทราบว่าซันไรด์เดอร์จะไม่ชี้ขาดหรือตัดสินการละเมิดที่ถูกกล่าวหาและบทบาทของซันไรด์เดอร์เพียงฝ่ายเดียวในข้อพิพาทดังกล่าวคือการลบเนื้อหาที่ละเมิด (ตามที่พิจารณาโดยองค์กรตุลาการที่มีความสามารถ) คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ) หากคุณบิดเบือนความจริงอย่างมีนัยสำคัญว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด

 1. เจ้าของธุรกิจอิสระ

IBOs อาจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของIBO แต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์ของพวกเขานั้นถูกต้องและสอดคล้องกับคู่มือธุรกิจซันไรด์เดอร์®และกฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมดซันไรด์เดอร์ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับเว็บไซต์ของIBOS หรือสมาชิก

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์นี้มีให้ตาม “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีให้” โดยไม่ต้องมีการรับประกันใดๆไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามโดยไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยโดยไม่มีข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวหรือการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซันไรด์เดอร์โดยไม่จำกัดการบังคับใช้ก่อนหน้าซันไรด์เดอร์ไม่รับประกันว่า (A) บริการและข้อมูลที่นำเสนอไม่ถูกต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือผ่านเว็บไซต์นี้จะตอบสนองความต้องการของคุณ (B) บริการและข้อมูลเหล่านี้โดยไม่จำกัดระยะเวลา ) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการหรือข้อมูลเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ถูกต้องหรือเชื่อถือได้หรือ (D) คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลใดๆที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้บริษัทในเครือจะได้พบกับความคาดหวังของคุณหรือเป็นอิสระจากข้อผิดพลาดการละเว้นคำจำกัดความหรือข้อบกพร่อง

ซันไรด์เดอร์ใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้อย่างไรก็ตามซันไรด์เดอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบความผิดพลาดในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือข้อบกพร่องและคุณยอมรับว่าแต่ละครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงปัจจุบันเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างดังนั้นข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่เหมาะกับคุณ

ซันไรด์เดอร์ปฏิเสธการรับรองหรือรับประกันใดๆที่ทำโดยIBOs สมาชิกสโมสรหรือลูกค้าเกี่ยวกับซันไรด์เดอร์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารของซันไรด์เดอร์ฉลากผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์นี้ซันไรด์เดอร์ห้ามไม่ให้IBO สมาชิกและลูกค้าทำการแสดงหรือรับประกันใดๆที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งและซันไรด์เดอร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อสิ่งเดียวกัน

IBO เป็นผู้ขายอิสระซันไรด์เดอร์อนุญาตให้IBO อ้างอิงบุคคลในเว็บไซต์นี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับซันไรด์เดอร์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทลิงค์อินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตจากซันไรด์เดอร์ที่IBOs อาจจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การอ้างอิงดังกล่าวไม่ถือเป็นการอนุมัติหรืออนุมัติโดยซันไรด์เดอร์สำหรับข้อความใดๆที่ทำหรือธุรกิจอื่นๆที่ดำเนินการโดยIBO หรือการรับรองหรือการรับประกันอื่นๆป้ายกำกับหรือไซต์นี้

คำแถลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของซันไรด์เดอร์ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของซันไรด์เดอร์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาวินิจฉัยรักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคหรืออาการของพวกเขา

ผู้ที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจในเว็บไซต์นี้สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลเป็นเพียงข้อมูลปกติเท่านั้น

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณยอมรับความเสี่ยงของความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งหมดจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ซันไรด์เดอร์สันนิษฐานว่าไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวในการปฏิบัติงานผิดพลาดการละเว้นการขัดจังหวะความผิดพลาดเนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความล้มเหลวของสายการสื่อสารใดๆในการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนต่อสัญญาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าในกรณีใดๆซันไรด์เดอร์จะต้องรับผิดในกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมทางเศรษฐกิจผลที่ตามมาหรือความเสียหายอื่นๆที่คุณอาจประสบรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้แม้จะมีการแจ้งให้ผู้ที่ถูกดวงอาทิตย์ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายใดๆJURSIDICTIONS บางแห่งห้ามไม่ให้มีการยกเว้นหรือจำกัดหรือรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นความเสียหายดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

 1. ไฮเปอร์ลิงก์และ “การทำเฟรม”

หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเชื่อมโยงหน้าใดๆจากเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าเว็บอื่นหรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตลิงก์นั้นจะไม่สะท้อนการอนุมัติหรือการอนุญาตใดๆจากซันไรด์เดอร์จากข้อความหรือธุรกิจที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นและซันไรด์เดอร์ปฏิเสธการรับรองใดๆหรือการรับประกันที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นอาจทำขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซันไรด์เดอร์หรือผลิตภัณฑ์ของซันไรด์เดอร์นอกเหนือจากที่พบในวรรณกรรมของซันไรด์เดอร์ฉลากผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์นี้และซันไรด์เดอร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

ซันไรด์เดอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงหลายมิติของเว็บไซต์อื่นๆหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ถูกเชื่อมโยงหลายมิตินอกจากนี้ซันไรด์เดอร์ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นใดที่มีการวางกรอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของซันไรด์เดอร์ซันไรด์เดอร์ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้งานวัสดุที่แสดงบนเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับซันไรด์เดอร์

เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงและได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากซันไรด์เดอร์คุณไม่สามารถใช้ไอคอนที่อยู่เว็บไซต์หรือวิธีการอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆกับหน้าใดๆในเว็บไซต์นี้หรือ “ใส่เฟรม” หน้าหรือส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้ลงในเว็บไซต์อื่นๆ .

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและระงับซันไรด์เดอร์ที่ไม่เป็นอันตรายและบริษัทในเครือซันไรด์เดอร์ใดๆรวมถึงตัวแทนพนักงานพนักงานเจ้าหน้าที่กรรมการและผู้ถือหุ้นจากการเรียกร้องความสูญเสียความรับผิดความเสียหายและ / หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามทั้งหมดค่าใช้จ่าย) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณการละเมิดข้อตกลงนี้หรือการละเมิดของคุณหรือการละเมิดโดยผู้ใช้อื่นๆของบัญชีของคุณทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆซันไรด์เดอร์จะแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องการสูญเสียความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆและจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่คุณในค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการเรียกร้องการสูญเสียความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ซันไรด์เดอร์ขอสงวนสิทธิ์โดยมีค่าใช้จ่ายของซันไรด์เดอร์เพื่อรับการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใดๆที่อาจมีการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณในกรณีที่คุณจะร่วมมือกับซันไรด์เดอร์ในการป้องกันการโจมตีที่มีอยู่

 1. การใช้ระหว่างประเทศ

แม้ว่าไซต์นี้อาจจะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกซันไรด์เดอร์ไม่ได้แสดงว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่นอกสหรัฐอเมริกาและการเข้าถึงจากพื้นที่ที่เนื้อหาของพวกเขาผิดกฎหมายนั้นถูกต้องหากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากที่อื่นคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นข้อเสนอใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์บริการและ / หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากมีกฎหมายห้ามไว้

ซันไรด์เดอร์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวอาจจำกัดการมีอยู่ของเว็บไซต์นี้ให้กับบุคคลประเทศหรือเขตอำนาจศาลใดๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ความปลอดภัยและหมายเลขID ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณและสำหรับคำแถลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นและการกระทำหรือการละเว้นที่เกิดขึ้นผ่านการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณดังนั้นคุณต้องทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขID ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้บุคลากรของซันไรด์เดอร์จะไม่ถามรหัสผ่านของคุณ

 1. การสิ้นสุดการใช้งาน

คุณยอมรับว่าซันไรด์เดอร์อาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้การมีส่วนร่วมของคุณในกิจกรรมที่น่าสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงการละเมิดหรือผิดกฎหมายอาจเป็นเหตุให้ยุติความสัมพันธ์ของคุณกับซันไรด์เดอร์และอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมเมื่อมีการยกเลิกหรือระงับโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการที่มีในเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงทันทีและคุณรับทราบและยอมรับว่าซันไรด์เดอร์อาจยกเลิกหรือลบบัญชีของคุณและข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีของคุณห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงไฟล์หรือเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมซันไรด์เดอร์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆสำหรับการเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการระงับหรือการดำเนินการอื่นๆของซันไรด์เดอร์ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของข้อตกลงนี้รวมถึงความรับผิดของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระใดๆ

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ทั้งคุณและซันไรด์เดอร์ยอมรับว่าการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมและแก้ไขโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายเราแต่ละคนยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านการเจรจาจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวของศาลที่มีอำนาจในเขตLos Angeles, California

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับซันไรด์เดอร์เกี่ยวกับประเด็นในที่นี้และใช้แทนข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยการใช้เอกสารอื่นใดความพยายามใดๆที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อตกลงนี้หรือเพื่อป้อนคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะเป็นโมฆะเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยคุณและซันไรด์เดอร์ในกรณีที่สิ่งใดๆหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้จะมีความสำคัญกว่า

 1. เบ็ดเตล็ด

ในการดำเนินการใดๆที่จะบังคับใช้ข้อตกลงนี้ฝ่ายที่ได้รับจะมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความสาเหตุของการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นกับคุณซันไรด์เดอร์หรือบริษัทในเครือจะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังจากสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นหรือสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นและระงับตลอดไป

คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นใดและความพยายามใดๆที่อ้างว่าจะเป็นโมฆะซันไรด์เดอร์สามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ได้อย่างอิสระ

คุณตกลงที่จะไม่ขายขายทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้หรือขายหรือให้สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่บุคคลที่สาม

นอกเหนือจากข้อแก้ตัวใดๆที่มีให้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับซันไรด์เดอร์จะต้องได้รับการยกเว้นจากความรับผิดต่อการไม่จัดส่งหรือความล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้ที่เกิดจากเหตุการณ์ใดๆไม่จำกัดเฉพาะการรบกวนแรงงาน, สงคราม, ไฟไหม้, อุบัติเหตุ, สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, ไม่สามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย, การกระทำของรัฐบาลหรือการควบคุม, การก่อการร้าย (ที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกคุกคาม), หรือสาเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆซึ่งแจกแจงไว้ด้านบน

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนนั้นจะถูกตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อสะท้อนความตั้งใจดั้งเดิมของคู่สัญญาและส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ . ไม่มีการสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้จะเป็นการสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนบทบัญญัติเดียวกันหรืออื่นๆก่อนหน้านี้ในเวลาเดียวกันหรือที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังและไม่มีการสละสิทธิ์ใดๆที่จะมีผลบังคับใช้

 1. การตีความ

ข้อความต้นฉบับของข้อตกลงนี้เป็นภาษาอังกฤษและการตีความใดๆจะเป็นไปตามข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างการแปลที่แตกต่างกันของข้อตกลงนี้หรือเอกสารหรือประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกับฉบับนั้นๆฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับจะชัดเจนกว่า

คำถามหรือความคิดเห็น

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับSunrider.co.thเว็บไซต์ซันไรด์เดอร์อื่นๆหรือข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่enquiry@sunrider.co.th

อัปเดตและมีผลบังคับใช้วันที่3 ธันวาคม2550